Dietrich Bonhoeffer
Een thematisch dagboek

Gerald Dekker
Bonhoeffer is niet alleen bekend vanwege zijn revolutionaire gedachten over God, geloof, kerk en leven, maar ook vanwege zijn uitingen van persoonlijke spiritualiteit. Kenmerkend voor Bonhoeffer is dat beide bij elkaar horen. De in dit dagboek bijeengebrachte tekstfragmenten zijn ontleend aan de nieuwste uitgave van zijn verzameld werk. Zij zijn – voor zover mogelijk, want bij Bonhoeffer hangt alles met elkaar samen – systematisch gerangschikt: elke maand komt een bepaald thema aan de orde, dat kort wordt ingeleid.Het voordeel: de lezer heeft niet alleen een dagboek in handen, maar kan ook gemakkelijk opzoeken hoe Bonhoeffer over bepaalde onderwerpen dacht.
Averbode 2011. 400 p. 25 €