Franciscus van Assisi
Mysticus van nabijheid

André Jansen

De nieuwe paus koos de naam Franciscus. Het is de eerste keer dat een paus die naam kiest. Wie was Franciscus van Assisi eigenlijk? Franciscaan André Jansen gaat in zijn boek 'Franciscus van Assisi, mysticus van nabijheid' dieper in op het leven van Franciscus en op zijn spiritualiteit.

Franciscus van Assisi was een heilige, maar goed geworteld in de aarde. Vanuit zijn vergeestelijking kwam hij de aarde en deze wereld meer nabij en kwam hij ook dichter bij zijn kern en bij God, zijn Schepper. Centraal in Franciscus' spiritualiteit staat volgens André Jansen de parabel van de barmhartige Samaritaan (Lc 10,25-37). In tegenstelling tot de priester en de leviet komt die de geslagen reiziger nabij, wordt ‘naaste' van die man.

De auteur legt de focus op het mystieke in Franciscus' spiritualiteit van nabijheid. Mystiek is een doorleefde verbondenheid van de mens met zijn transcendente oorsprong. Mystieke ervaringen hebben onmiskenbaar gemeenschappelijke trekken. Door Franciscus' mystieke intuïties daarmee te confronteren, toont hij scherp de diepte ervan en zijn originaliteit als ‘mysticus van nabijheid'.
Halewijn 2014. 192 p. 18,95 €