Zoals het lidwoord in de titel meteen duidelijk maakt: dit is niet dé Bijbel. Al evenmin een kinderbijbel – mocht u dat te denken omwille van de illustraties. Dit is de bijbelinterpretatie van het Franse duo Lechermeier-Dautremer. Ze werken nu voor de derde keer samen. Een religieuze boodschap hebben ze niet, wel een voorliefde voor de eeuwenoude teksten die de basis vormen van onze cultuur.

Mensen van vlees en bloed Zowel in tekst als beeld is gefocust op het menselijke aspect. Alle personages zijn mensen van vlees en bloed. Ze hebben last van de hitte in de woestijn. Ze zijn bang voor Herodes. En als Jezus over het water loopt, brengt dat een fysieke jubelsensatie met zich mee die we wellicht allemaal zouden voelen als het ons op een dag zou lukken - prachtig verbeeld door Dautremer. En als Jezus, net nadat Maria haar eerste grijze haar heeft ontdekt, de deur uitgaat om aan zijn publieke leven te beginnen, scheurt Maria's hart, net zoals ieder moederhart dat op dat moment zou doen. Waar het Nieuwe Testament wat tekst betreft een mooi coherent geheel vormt, heeft schrijver Philippe Lechermeier er in het Oude Testament voor gekozen om de veelheid van herkomsten van de verhalen (van hellenistische tot Egyptische, Babylonische en Mesopotamische invloeden) weer te geven door verschillende vertelvormen te hanteren: zo zitten er bijvoorbeeld drie bedrijven uit een theatertekst bij. Het verhaal van Mozes in zijn mandje wordt dan weer verteld vanuit het standpunt van een vlieg. De vlieg die de baby Mozes irriteert met zijn gezoem om hem aan het huilen te maken zodat hij wordt opgemerkt door de badende dochter van de farao.