Zalf voor de ziel

Frits Litmaath


De auteur werd in 1942 geboren in Apeldoorn. Hij studeerde filosofie en pedagogiek en slaagde cum laude voor het doctoraalexamen Nederlandse taal- en letterkunde. Als voorzitter van de stichting Pen en Stem in Grave werd hij uitgedaagd om gedichten te gaan schrijven.


Tevoren had hij zijn studenten regelmatig geconfronteerd met verzen van anderen. Zijn eigen poëzieproductie nam toe door zijn huwelijk en door de oprichting van literair café De Pennenstreek in Malden samen met zijn vrouw. Voor deze bundel schreef hij 52 religieuze teksten: voor elke week van het jaar
Halewijn  2011. 64 p. 12,5€