Vriend voor het leven
Huub Oosterhuis
Een nieuwe, exclusieve bloemlezing van Huub Oosterhuis

Over het boek
Ik zou vandaag gelukkig willen zijn met de mensen die Gij om mij heen hebt geschapen.

Anders gaan denken, denken-en-voelen - opnieuw vorm geven aan je godsdienstige gedachten en religieuze intuïties: veel mensen die zeventig, zestig, vijftig jaar geleden christelijk gedoopt werden, zijn er nog hartstochtelijk mee bezig. Je moet van veel vooroordelen en dode woorden af, je moet nieuwe inzichten aandurven én nieuwe melodieën.

Is het omgelijk onze godsdienstige tradities op te schonen, te genezen van misverstanden, te vernieuwen? Ja, dat is mogelijk - daar wordt aan gewerkt, op vele plaatsen. Het blijkt een levenswerk.

Over Huub Oosterhuis
Huub Oosterhuis is theoloog, dichter, ex-jezuïet en priester. Hij zet zich in voor het bij de tijd brengen van de katholieke kerk en haar liturgie. Samen met Bernard Huijbers en Antoine Oomen heeft hij honderden liturgische gezangen geschreven, die zowel in protestantse als in katholieke zangboeken zijn opgenomen. In Amsterdam opende hij het ontmoetingscentrum De Nieuwe Liefde.
Lannoo 2013. 322 p. 24,99€