Wil jij ook Emmaüs financieel steunen?

Lees hier hoe dat kan

Een mooi initiatief groeide uit tot een bijzonder project

Vzw Emmaüs bestaat sinds 2003 uit een enthousiaste groep van intussen 50 vrijwilligers.
Als mensen onderweg, en geïnspireerd door de ontmoeting van de Emmaüsgangers, willen we vanuit de kostbare christelijke bronnen – weliswaar in een interlevensbeschouwelijke openheid – mensen samenbrengen via een gevarieerd aanbod:  lezingen, cursussen, attenties en geschenken ‘met pit en spirit’, een rouwkoffer waaruit mensen gratis kunnen ontlenen, mobiele tentoonstellingen enz.
Midden 2016 verwierf vzw Emmaüs de kapel en koorzaal van het voormalige Karmelietessenklooster, gelegen in het centrum van Aalst. Na 14 jaar huren wordt de werking van Emmaüs nu verankerd op deze ‘zin’volle locatie.
Door het inrichten van de kapel en koorzaal als een eigentijdse stilteplek gaat de hartenwens van de zusters in vervulling.
Deze rustgevende en inspirerende ruimten werden in 2018 nog aangevuld met een nieuwbouwgedeelte voor het winkeltje en ontmoetingsruimte.

Voorbeeldweergave

Zo kan je het project van Emmaüs vooruit helpen

 

Met een eenmalige gift: Voor een duw in de rug bij de eerstkomende werken

Met een permanente opdracht: Ook een klein maandelijks bedrag van 5 of 10 Euro geeft aan de werking zekerheid

Dit kan via ‘Vrienden van Emmaüs’ op BE20 7470 1327 2556

Of, dank zij de steun van de Koning Boudewijn Stichting zijn giften vanaf €40 (*) aftrekbaar van je belastingen.
      Gebruik hiertoe het bankrekeningnummer BE10 0000 0000 0404
      èn de gestructureerde vermelding voor dit project 128/2942/00018

Denk je aan een legaat of een andere vorm van steun?

Neem gerust contact via 0479 24 58 04 of via steun@emmaushuis.org.
Meer info:
www.emmaushuis.org

Hartelijk dank om het project van Emmaüs vooruit te helpen!