Boeken

In het winkeltje van Emmaüs vind je boeken rond volgende thema's
Zorg en Onderwijs * zingeving en spiritualiteit * Relatie en opvoeding
Overlijden en troost * Geschenkboekjes * Kinderboeken
Daar we slechts een beperkte stock van boeken hebben, graag bij interesse voor een van deze boeken, vooraf even checken of het boek in voorraad is.

De heilige natuur

Karen Armstrong

In elk hoofdstuk van De heilige natuur behandelt de schrijfster een thema dat centraal staat in de wereldgodsdiensten – van dankbaarheid en compassie tot opoffering en geweldloosheid – en laat ze zien hoe we een andere manier van denken en voelen kunnen ontwikkelen.
De heilige natuur is een boek over deep ecology: het gaat over de wezenlijke verbinding tussen mens en natuur. Het is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in onze relatie met de natuurlijke wereld, zich zorgen maakt over de klimaatcrisis en beseft dat actievoeren niet genoeg is: we moeten op zoek naar nieuwe manieren om de aarde te behouden voor de generaties die na ons komen.

€ 21,00

Game over

Matthias Dewilde

Games zijn niet meer weg te denken uit het leven van onze jongeren. Wereldwijd brengen miljoenen jongens en meisjes een groot deel van hun vrije tijd gamend door. Meestal blijft het een hobby, maar sommige gamers zijn niet meer weg te branden van hun scherm – met zware gevolgen voor hun studies, gezondheid en sociale leven. Matthias Dewilde behoorde tot die laatste categorie. Intussen heeft hij zijn verslaving overwonnen en begeleidt hij ouders en hun kinderen die worstelen met overmatig gamen naar een gebalanceerd on- en offlineleven. In Game over? beantwoordt hij alle vragen over gameverslaving.

€ 22,00

God 9.0

Een boek dat inzicht geeft in je eigen spirituele groei en in de spirituele groei van anderen. Plots komt er respect en begrip ipv ergernis.
Een boek dat verbindt over grenzen heen.
In het boek wordt de integrale psychologie van Ken Wilber en de kleurenspiraal van Clare Graves toegepast op de ontwikkeling van godsbeelden, geloof en spiritualiteit.
Het boek werd vertaald door Piet van Veldhuizen.

€ 23,50

Het fluisterkind

Janita Venema
De methodiek 'Het Fluisterkind' maakt duidelijk dat jouw kind zich net zo intens en actief inzet voor jouw levensgeluk als jij voor dat van je kind. Je kind gebruikt zijn gedrag, spel, ontwikkeling of klachten als taal om duidelijk te maken wat er bijgestuurd mag worden in jouw leven, relatie of gezin.

€ 25,00

Het geschenk

Edith Eger

Toonaangevend psycholoog Edith Eva Eger – bekend als de ballerina van Auschwitz – begeleidt lezers op een universele reis naar vrijheid en genezing.
Wat er met ons gebeurt is uiteindelijk niet het belangrijkst. Het gaat erom wat we ermee doen.
We krijgen in ons leven allemaal te maken met lijden.

€ 19,00

Nieuwe autoriteit. Verbindend gezag voor het onderwijs

Haim omer

Hoe streng mag je nog zijn? Mag er nog gestraft worden? Binnen één school leven vaak heel uiteenlopende antwoorden op deze vragen. Het gevolg is twijfel en onmacht. Haim Omer ontwikkelde nieuwe autoriteit (in Nederland ook verbindend gezag genoemd) als antwoord op deze onmacht. Leraren vormen samen met ouders een ondersteunend netwerk, waarin aanwezigheid, zelfcontrole, een goede relatie met leerlingen en verzet tegen ongewenst gedrag de kernelementen zijn. Gezag en relatie, grenzen en warmte zijn in dit gedachtegoed met elkaar verbonden.

€ 29,50

Ontketen het brein van je kind

 

Als ouders en leraren onze kinderen en pubers niet leren hoe ze op een gezonde manier met digitale media kunnen omgaan in hun eigen voordeel, dan zullen de antisociale media dat doen, in hun commerciële voordeel. En dat zou wel eens héél nadelig kunnen zijn voor het welzijn van onze kinderen.
'Is het aantal uren dat je kind met een schermpje bezig is wel normaal? Hindert gamen en gebruik van sociale media het leervermogen van je kind? En hoe kun je je kinderen tegen overmatig gebruik van digitale media beschermen?'
Theo Compernolle beschrijft niet alleen wat de beste aanpak is, hij legt ook uit waarom.

 

€ 23,00

Puur lichter leven

Jolijn hendriks

Puur lichter leven, loslaten wat zwaarte geeft van Jolijn Hendriks is een praktisch, niet-zweverig handboek voor hooggevoelige mensen. Puur lichter leven behandelt zwaarte: hooggevoelige mensen trekken bewust en onbewust vaak veel zwaarte aan. Denk aan zwaarte uit de omgeving, maar ook van binnenuit bijvoorbeeld in de vorm van beperkende gedachten, miskende-kindstukken en schuldgevoelens of verdriet van onverwerkte emoties. Dit belemmert hen in het vrij en voluit vanuit hun essentie leven.Jolijn Hendriks biedt je de keuze om van een slachtoffer een creator te worden met jouw unieke gaven vanuit hooggevoeligheid.

€ 20,00

Rebelleren kan je leren

Rebelleren kan je leren wil alle begeleiders van kinderen en jongeren, in het onderwijs en ook daarbuiten, onmisbare levenscompetenties aanreiken. De samenleving van vandaag heeft nood aan mensen die samenwerken, leiderschap tonen en creatief en innovatief denken. Dit boek toont je hoe de wereld er kan uitzien als we focussen op empathie, verbeelding en lef – kwaliteiten die elke jonge rebel in zich draagt en dankzij deze uitgave de aandacht krijgen die ze verdienen. Deep democracy, de internationaal gelauwerde methode voor besluitvorming en conflictresolutie, is de ultieme inspiratiebron voor wie kinderen en jongeren op dit levenspad wil begeleiden. Auteur Fanny Mattheusen

€ 26,50

Van kwetsuur naar litteken

In het boek wordt bekeken hoe moeilijke ervaringen tijdens de eerste levensfase de ontwikkeling van een kind kunnen beïnvloeden, en welke ontwikkeling deze kinderen (vaak adoptie- en pleegkinderen) vervolgens kunnen doormaken. Daarna wordt de lezer meegenomen in de therapieruimte, om er stil te staan bij de processen van verandering en groei die meer constructieve ontwikkelingssporen mogelijk kunnen maken.

Auteurs:
Nicole Vliegen, Eileen Tang, Patrick Meurs

€ 30,00

Van zondebok naar zebra

Van zondebok naar zebra vertelt het verhaal van deep democracy, een methode met roots in het Afrikaanse continent waarbij geluisterd wordt naar de minderheidsstem. De zondebok, die anders wordt weggezet als de rare, diegene die tegenstribbelt of lastig is, wordt via deze methode een bron van wijsheid. Ieder van ons is immers een zebra, met zijn eigen uniek strepenpatroon en een persoonlijke inbreng in ieder debat. De uitdaging is dus om die veelheid van stemmen te verenigen zonder te verzanden in flauwe compromissen of zakelijke bemiddelingspogingen. Met een set eenvoudige tools en een rijke filosofische onderbouw helpt Van zondebok naar zebra de lezer op weg om aan de slag te gaan met deep democracy.

€ 25,00

Wat als pesten je kraakt

5 Survivalgidsen:

Wat als pesten je kraakt
Wat als je hoogsensitief bent
Wat als je AHDH hebt
Wat als je faalangst hebt
Wat als je autisme hebt
Wat als je hoogbegaafd bent

Voor kinderen, jongeren en hun begeleiders

€ 15,00

Wat denkt mijn kind nu echt

Carey - Rudkin

Wat denkt mijn kind nu echt? schetst 100 levensechte situaties die je als ouder met je kind kunt meemaken. Kruip in het hoofd van je kind – peuters, kleuters en jonge kinderen denken anders dan volwassenen – zodat je rustig en passend kunt reageren. Kom meer te weten over de ontwikkelingsfasen die je zoon of dochter in de leeftijd van 2 tot 7 jaar doorloopt, leer hun woorden te interpreteren en hun gedrag te ontcijferen, zodat je vol zelfvertrouwen het juiste doet en zegt.

€ 23,50